Tillidsposter

English

 • Formand, Specialpsykologisk Diagnoseudvalg SPDU
 • Formand, Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer DPSP
 • Medlem, Sundhedsdatastyrelsens ICD-11 Kernegruppe (kap. 6)
 • Medlem, Senior Advisory Panel for ICD-11, American Psychological Association
 • Medlem, Det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri
 • Medlem, Styregruppen for Dansk Depressions Database
 • Medlem, Styrelsen for Selskab for Specialpsykologer i Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri
 • Medlem, Dansk Psykolog Forening Følgegruppe vedrørende specialpsykologuddannelsen

Tidligere:

 • Konsulent, Arbejdsskadestyrelsen, PTSD diagnostik, ICD-10, ICD-11 2017
 • Rådgiver, International Union of Psychological Science IUPsyS and the American Psychological Association APA: Udvikling af opslagsværk om psykopatologi med udgangspunkt i ICD-11. Zürich, Switzerland 2017
 • Rådgiver, PriceWaterCoopers, WHO’s publikationsplan, ICD-11 2016
 • Delegeret ved IUPsyS generalforsamling, Yokohama, Japan 2016
 • Medlem, Scientific Program Committee, 31. International Congress of Psychology, Yokohama, Japan 2013-2016
 • Delegeret, Regeringens Partnerskab for effektiv brug af ressourcer og kompetenceflytning i psykiatrien, Sundhedsministeriet 2014-2015
 • Delegeret, Nordic National Members Meeting on WHO’s Mental Health GAP Program & The ICD Revision Project, International Union of Psychological Science, Paris, Frankrig 2014
 • Konsulent, Hogrefe Publisher, oversættelse af DSM-5 Desk Reference til Dansk 2014
 • Delegeret ved IUPsyS generalforsamling, Cape Town, Sydafrika 2012
 • Formand, Dansk Psykolog Forenings ICD Revision Styregruppe, associeret med IUPsyS og WHO 2010-2014
 • Medlem, Arbejdsgruppen vedrørende Kvalitet og Evidens, Danske Regioner & Dansk Psykolog Forening 2012-2013
 • Delegeret, HealthNet Review Meeting: Etablering af Global Clinical Practice Network for ICD-11 Internet Field Trials, International Union of Psychological Science, Istanbul, Tyrkiet 2011
 • Medlem, Dansk Psykolog Forenings Baggrundsgruppe for specialpsykologuddannelsen 2008-2011
 • Delegeret, Rådgivende Panel vedrørende ADHD, Sundhedsstyrelsen 2010
 • Medlem, Psykolog Fagligt Råd, Region Midt 2007-2009
 • Bestyrelsesmedlem, Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer 1999-2007
 • Formand, Århus-Regionen af Dansk Psykolog Forening 1998-2000
 • Næstformand, Lokalsamarbejdsudvalget, Herning Centralsygehus 1997-1998
 • Medlem af Hospitalssektionens styrelse, Dansk Psykolog Forening 1999-2002