Home

Klaus Pedersen                                                      Ψ

Udvalgsposter, tillidsposter mv.

•Medlem, Danske Multidisciplinære Psykiatri Gruppe for Depression (DMPG), Danske Regioner
•Formand, Specialpsykologisk Diagnoseudvalg SPDU
•Medlem, Scientific Program Committee, 31. International Congress of Psychology, Yokohama 2016
•Medlem, Det Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri
•Medlem, Senior Advisory Panel for ICD-11, American Psychological Association
•Formand, Dansk Psykolog Forenings ICD Revision Styregruppe, associeret med IUPsyS og WHO
•Formand, Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
•Medlem, Styregruppen for Dansk Depressions Database
•Medlem, Arbejdsgruppen vedrørende Kvalitet og Evidens, Danske Regioner & Dansk Psykolog Forening.
•Medlem, Dansk Psykolog Forening Følgegruppe vedrørende specialpsykologuddannelsen.
Tidligere:

•Delegeret ved IUPsyS generalforsamling 2012 i Cape Town
•Medlem, Dansk Psykolog Forenings Baggrundsgruppe for specialpsykologuddannelsen
•Medlem af Psykolog Fagligt Råd, Region Midt
•Formand for Århus-Regionen af Dansk Psykolog Forening
•Næstformand for Lokalsamarbejdsudvalget, Herning Centralsygehus.
•Medlem af Hospitalssektionens styrelse, Dansk Psykolog Forening.